فرم عضویت در کمیته

فرم عضویت

  • نام شخص حقیقی

  • نام شخص حقوقی(شرکت)

مدارک موردنیاز:
1- کپی شناسنامه متقاضی از کلیه صفحات + کپی کارت ملی
2- دو قطعه عکس 3در4 رنگی از متقاضی یا مدیر عامل شرکت
3- کپی روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت
4- کپی کارت بازرگانی یا کارت عضویت در یکی از اتاق های بازرگانی شهرستان ها سراسر کشور
5- ارائه مدارک مستند دال بر روابط تجاری با لبنان (در حال وجود آن از قبل)
** لطفا مدارک مورد نیاز را به صورت پی دی اف ضمیمه کنید.

©کپی رایت- تمامی حقوق این وب سایت متعلق به کمیته مشترک بازرگانی ایران لبنان می باشد.