مشاوره حقوقی

تمام آنچه در زمینه اطلاعات حقوقی در این قسمت ارائه می شود صرفاً در حدود مشاوره و ارائه آگاهی و راهنمایی لازم بوده وبه معنای ایجاد تعهد نیست.

مقدمه معرفی خدمات حقوقی:

 • لزوم آگاهی حقوقی در زمینه بازرگانی
 • لزوم بهره مندی از خدمات حقوقی

خدمات:

 • آگاهی از قوانین و مقررات و بخشنامه های به روز در زمینه ی بازرگانی اعم از دستور العمل های گمرکی داخلی وغیره.
 • قوانین و مقرراتی که بالأخص در زمینه تجارت در ایران و لبنان باید بررسی شود:
 • نحوه تأسیس پایگاه تجاری (شرکت): قوانین ثبت شرکت ها
 • در خصوص تأمین کنندگان: (خدمات – محصولات)

صرفا در حد معرفی است و استعلام درستی  یا نادرستی  ثبت شخصیت حقوقی طبق روزنامه رسمی.

 • در خصوص نحوه انعقاد قرارداد: (صرفا در حد ارائه آگاهی و راهنمایی)
 • در خصوص مفاد قرارداد (موضوعات مختلف)
 • صاحبان امضا واختیارات ایشان
 • در خصوص: روش های پرداخت مالی قابل استفاده (ایران – لبنان)
 • در خصوص نحوه حل اختلاف یا میانجیگری (فقط راهنمایی می شود)
 • لبنان و ایران:
 • اطلاعات در مورد شرکت های لبنانی
 • اطلاعات در مورد شرکت های ایرانی (فقط با توجه به اطلاعات موجود راهنمایی می شود.

©کپی رایت- تمامی حقوق این وب سایت متعلق به کمیته مشترک بازرگانی ایران لبنان می باشد.